Ma – vrij 08:30 – 17:30

ICT-Lease – Wanneer is het verstandig en wanneer niet?

Steeds meer organisaties vragen zich af of het verstandig is om ICT te leasen of niet. Is het verstandig om te kiezen voor financial lease of operational lease? Is het iets voor mijn organisatie of juist niet? Aangezien er nog veel misvatting over het leasen van ICT-apparatuur zijn, hebben we in onderstaand artikel uiteen gezet wanneer het niet verstandig is om te leasen en wanneer wel.

In dit artikel

Inhoudsopgave

 

To lease or not to lease, that’s the question.

Vandaag de dag zijn oplossings- en servicegerichtheid, flexibiliteit en specialisatie de bouwstenen van het succes van vele organisaties. Om dit te bewerkstelligen is het optimaal gebruik maken van ICT een onmisbare schakel gebleken. Steeds meer bedrijven zijn dan ook onderhevig aan een digitale transformatie.

Businessmodellen veranderen en bedrijven die meerdere decennia bestonden kunnen in korte tijd omvallen. Dat het digitaal transformeren van de organisatie enorme kosten met zich mee brengt mag niet onderschat worden. Om dit te financieren zijn steeds meer bedrijven het eens met de uitspraak van J. Paul Getty, oprichter van het bedrijf Getty Oil wat hedendaags bekend staat als Texaco:

“If it appreciates, buy it. If it depreciates, lease it.”

ICT lease quote

Uitgaande van bovenstaande stelling kunnen we concluderen dat ook het bezitten van IT-apparatuur hedendaags geen concurrentievoordeel meer biedt. Hierbij moet worden verduidelijkt dat het bij lease gaat om operational lease en niet om financial lease, omdat de leasemaatschappij bij operational lease eigenaar blijft van de apparatuur.

Toch wordt nog steeds meer dan tachtig procent van de zakelijke computers, laptops en telecom door het bedrijf of de werknemer met eigen geld aangeschaft. Dit betekent dat minder dan twintig procent van de IT-apparatuur in een abonnementsmodel wordt afgenomen en veel organisaties de uitspraak van Getty niet voor lief nemen.

Dit komt omdat er nog steeds veel misvattingen zijn over wanneer het verstandig is om te leasen en wanneer niet. Daarom hebben we in onderstaand artikel uiteen gezet wanneer het niet verstandig is om te leasen en wanneer wel.

Wanneer is ICT leasen niet verstandig?

Als uw organisatie krap bij kas zit.

Bedrijven die krap bij kas zitten zullen in de regel bij de kredietbeoordeling al worden afgewezen. Leasen is dus geen goede oplossing als dit wordt ingezet als ‘laatste redmiddel’ om een investering doorgang te laten vinden.

Als de voorwaarden in de overeenkomst niet duidelijk zijn.

De algemene voorwaarden van een financiële oplossing worden over het algemeen als zeer complex ervaren en gaan vaak gepaard met veel kleine lettertjes. Dit is meestal niet bedoeld om alle belangrijke voordelen van leasing aan de huurder kenbaar te maken, maar juist om de verhuurder te beschermen. De leasemaatschappij draagt tenslotte het risico omdat het de eigenaar is van de apparatuur. De kleine lettertjes zijn daarom erg belangrijk in de overeenkomst.

Maar voordat een contract wordt getekend is het van belang dat beide partijen de details van het proces begrijpen om zeker te zijn dat er wederzijds een voordelige overeenkomst wordt gesloten.

Als de voorwaarden te mooi lijken om waar te zijn.

Uiteraard is het dan ook geen goed idee om de leaseovereenkomst aan te gaan, want dan is bovenstaande meestal ook het geval. Leasemaatschappijen zijn geen liefdadigheidsinstellingen.

Dit wil zeggen dat zij een businessmodel hebben waarbij beide partijen van voordelen genieten. Het is daarom van belang dat u begrijpt waar u voor betaalt en welke additionele diensten waarde toevoegen aan het IT-lifecycle management proces.

Als er geen asset management systeem wordt aangeboden.

Zonder een dergelijk systeem is het beheren van deze ICT-devices een nachtmerrie voor uw organisatie. Hierdoor weet u bijvoorbeeld niet welke assets worden geleased en welke u zelf bezit.

Wanneer is ICT leasen wel verstandig?

Als uw organisatie over voldoende liquide middelen beschikt.

Dit lijkt voor velen tegenstrijdig, maar juist met voldoende kapitaal is het een goed idee om te leasen. Voor gezonde ondernemingen is leasing zelfs het meest voor de hand liggende financieringsinstrument van hun IT-infrastructuur.

Met leasen voorkomt men onder meer dat eigen vermogen in IT-apparatuur vast komt te zitten hetgeen aanzienlijk minder rendement oplevert dan wanneer men het in de eigen corebusiness wordt geïnvesteerd. Tevens blijven bestaande bancaire rekeningcourant faciliteiten ongemoeid.

Als u op ICT-kosten wil besparen.

Met leasen worden niet alleen kosten gespreid, het bevordert eveneens de discipline om bijtijds na te denken om apparatuur economisch op het meest gunstige moment te vernieuwen. Hierdoor kan tot wel 30% van de Total Cost of Ownership gereduceerd worden.

Daarnaast valt bij leasing het netto investeringsbedrag lager uit dan bij koop doordat de vermeende waarde die de apparatuur aan het einde van de looptijd nog vertegenwoordigt op voorhand in de termijnbedragen wordt verdisconteerd. Hiermee neemt de leasemaatschappij in feite het risico van een voortijdige waardevermindering voor haar rekening hetgeen tot uiting komt in een lager termijnbedrag.

Total Cost of Ownership ICT kopen of financieren - whitepaper
Total Cost of Ownership: ICT kopen of financieren?
ICT kopen of financieren? Devices zo lang mogelijk inzetten of tijdig vernieuwen? Ontdek of u nog kunt besparen op de de Total Cost of Ownership.

Als u gebruik boven bezit prevaleert.

Het is verstandig om te leasen wanneer uw doelstellingen overeenkomen met de doelstellingen van de leasemaatschappij. Concreet betekent dit dat wanneer de leasemaatschappij het device net zo graag terug wil hebben als dat u er na gebruik ervan af wilt.

Als datasecurity een belangrijk punt is op de agenda.

Met lease is het enerzijds gebruikelijk dat wanneer alle gebruikte apparatuur is opgehaald en afgevoerd, alle data gegarandeerd wordt verwijderd. Anderzijds kunt u met leasing devices vernieuwen op het moment dat u dat nodig acht, zonder dat budgetten dit beperken.

In de praktijk kunnen werknemers altijd werken met up-to-date apparatuur en kan standaardisatie grondig worden doorgevoerd. Het standaardiseren en up-to-date houden van het IT-park zorgt in de regel gegarandeerd voor een kleinere kans om succesvol getroffen te worden door cybercrime.

Als u het proces van verkrijgen, beheren en afvloeien van ICT-apparatuur goed wilt inregelen.

Leasing zorgt voor een gestructureerde aanpak voor het verkrijgen, beheren en afvloeien van apparatuur beter te controleren dan in geval van bezit het geval zou zijn. Dit noemen we ook wel IT-lifecycle management. ICT-apparatuur is dus eenvoudiger te beheren wanneer deze wordt geleased in plaats van wanneer de organisatie de apparatuur in eigendom heeft.

Als u een steentje wil bijdragen aan de circulaire economie.

Ten slotte is het verstandig om een leaseovereenkomst aan te gaan wanneer u een steentje wil bijdragen aan de circulaire economie. Het grootste deel van de energie die een laptop nodig heeft, wordt tijdens het productieproces verbruikt.

Leasing biedt een kans om de levensduur van een computer te verlengen, omdat deze na doorverkoop een tweede leven krijgt. Daarnaast neemt de vraag naar nieuw geproduceerde apparatuur af, waardoor de hoeveelheid E-waste wordt geminimaliseerd met alle positieve gevolgen van dien.

Laatste overweging

Al met al kan er geconcludeerd worden dat leasing het juiste financieringsinstrument is om gezonde bedrijven handvaten te bieden om nog succesvoller te zijn. Het is niet meer dan logisch dat het grootste gedeelte van de organisaties gezond zijn, wat betekent dat nog lang niet iedere organisatie optimaal gebruik maakt van deze mogelijkheid.

Maar hoe ziet een start met leasing er dan uit? Welke leaseoplossing past het beste bij mijn organisatie? Wat is het verschil tussen de verschillende leaseoplossingen?

Om hier antwoord op te geven hebben we dit uitgewerkt in de brochure ‘Digital Change Option in de praktijk’. Digital Change Option is onze meeste uitgebreide IT-lease en lifecycle management oplossing. In de brochure wordt Digital Change Option vergeleken met operational lease en Sale & leaseback, zodat het voor u duidelijk is wat de verschillen zijn en hoe een mogelijk start met leasing er voor uw organisatie uit kan zien. Download hieronder de brochure.

Digital Change Option informatiesheet
Digital Change Option in de praktijk
Download de informatiesheet van Digital Change Option, achterhaal hoe DCO in de praktijk werkt en wat het verschil is met operational lease en sale & leaseback.

Anderen bekeken ook:

Alles weten over het leasen van digitale apparatuur?

Wij hebben het van A tot Z voor u uitgezocht in de whitepaper ‘ICT-Lease onder het vergrootglas’.

whitepaper ict lease
IT-equipment

Meer van dit soort artikelen ontvangen?

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief en krijg van Bram de laatste kennisartikelen, klantverhalen en leveranciersverhalen als eerste in uw inbox.

Wegens hemelvaart zijn wij op donderdag 9 mei en vrijdag 10 mei gesloten.