Ma – vrij 08:30 – 17:30

Digitale transformatie – Wat is het en hoe zet je de eerste stap?

Vanaf het moment dat digitale transformatie voor veel organisaties een essentieel onderdeel van de bedrijfsstrategie werd, zijn er tal van uiteenlopende definities en betekenissen ontstaan. In een poging meer duidelijk omtrent het begrip digitale transformatie te krijgen, geven wij in dit kennisartikel respectievelijk onze definitie van digitale transformatie, leggen wij het verschil met digitalisering uit en adviseren wij welke stappen gezet dienen te worden om een succesvolle digitale transformatie te realiseren.

In dit artikel

Inhoudsopgave

Wat is Digitale Transformatie

Wat is digitale transformatie?

Digitale transformatie is een integrale aanpak om verwachtingen, mogelijkheden en kansen van ICT toepassingen en personeel optimaal in te zetten voor bedrijfsprocessen en informatiebeheer, met als doel een flexibele organisatie om in te kunnen spelen op de continue veranderende klantbehoeften.

Wat is de betekenis volgens Gartner?

Volgens Gartner is digitale bedrijfstransformatie het proces van exploiteren van zowel digitale technologieën als ondersteunende digitale mogelijkheden met als doel een robuust nieuw digitaal bedrijfsmodel te creëren. Hierbij wordt de mens – lees: medewerkers, klanten, burgers en leden – echter vaak over het hoofd gezien. Gartner onderstreept daarom dat alleen wanneer ‘de mens’ eveneens in het proces wordt meegenomen, er pas sprake kan zijn van een volwaardige transformatie.

De optimale mix voor digitale transformatie

Om een succesvolle digitale transformatie te realiseren dient een uitgebalanceerde mix van drie factoren te worden gevonden, te weten: werknemers, processen en technologie. Hieronder gevisualiseerd in de volgende afbeelding:

De optimale mix voor digitale transformatie

Wat is het verschil met digitalisering?

Ofschoon digitalisering en digitale transformatie onlosmakelijk met elkaar zijn verbonden, verschillen ze in essentie toch van elkaar. Een organisatie kan namelijk een reeks digitaliseringsprojecten realiseren, variërend van het automatiseren van processen, herscholing van werknemers tot het gebruik van computers. Digitale transformatie is daarentegen niet iets dat organisaties aan de hand van een eenvoudig project kunnen implementeren maar vergt een complete verandering van de organisatie.

Leidinggevenden die menen dat digitale transformatie slechts het digitaliseren van processen behelst maken daarom een fundamentele denkfout. Digitale transformatie verwijst namelijk naar een klantgestuurde strategische bedrijfstransformatie, die zowel de implementatie van digitale technologieën als een organisatorische verandering vereist.

 

1. Mensen

Een succesvolle digitale transformatie draait feitelijk vooral om de mensen die het moeten uitvoeren. Vaak onderwerpen zij zichzelf bij een organisatorische verandering echter eerst aan een persoonlijke risk assessment alvorens zij zich bereid zullen tonen om mee te werken.

De grootste uitdaging van digitale transformatie ligt bij de werknemers en of zij deze verandering willen en kunnen adapteren. Sommigen zullen zich zorgen maken over de invloed die de beoogde wijzigingen op hen heeft en enkele werknemers zullen zich afvragen of ze al op zoek moeten naar een nieuwe werkgever. De grootste uitdaging hier is om de betrokkenheid van de werknemers te vergroten.

Motiveer werknemers

Motivatie is een belangrijke voorwaarde voor het hebben van betrokken werknemers. Het beschikken over eigentijdse apparatuur speelt hierbij een grote rol. Onderzoek heeft namelijk uitgewezen dat werknemers meer dan tweemaal sneller gefrustreerd raken indien hun werkplek uit verouderde apparatuur bestaat. Met name het met oudere apparatuur moeten werken dan dat men privé gewend is, blijkt hierbij een grote bron van ergernis te zijn.

Vast staat in ieder geval dat bij organisaties die beschikken over relatief nieuwe apparatuur werknemers ruim 3 maal minder snel van werkgever veranderen dan bij organisaties met verouderde apparatuur. Afgezet tegen de kosten die gepaard gaan met het aantrekken van nieuw personeel kan het bijtijds vervangen van IT-apparatuur in dit kader uw organisatie aanzienlijk veel tijd en geld besparen.

Zie werknemers als meest waardevolle activa van een bedrijf

Werknemers worden ook wel de meest waardevolle activa van een bedrijf genoemd. Onderzoek door Gartner wijst uit dat het aantrekken en vasthouden van (IT) talent tegenwoordig wereldwijd wordt gerekend onder de grootste uitdagingen waar CEO’s en CIO’s voor staan bij het bereiken van hun doelstellingen. Mede vanwege de huidige krappe arbeidsmarkt en de zogenoemde ‘War for Talent’ is een goede wervingsstrategie daarom essentieel.

Afgezien van het positieve imago dat een bedrijf erdoor uitstraalt, blijkt een werkplek met up-to-date apparatuur een veel genoemd argument bij de keuze van een nieuwe werkgever door jong talent. Hierbij speelt tevens mee dat het door de voorgenoemde generatie als frustrerend wordt ervaren indien hun werkplek is uitgerust met apparatuur die beduidend ouder is dan dat zij thuis gewend zijn te gebruiken.

Naast van de betrokkenheid van de werknemers is het van essentieel belang dat een digitale transformatie draagvlak geniet van het management en daar waar van toepassing eveneens van de medezeggenschapsraad. Zonder heeft een digitale transformatie geringe kans van slagen. Niet voor niets wordt de werknemer vaak als de meest waardevolle asset van een bedrijf genoemd.

2. Technologie

Ofschoon digitale transformatie een juiste mix van vaardigheden en een werkomgeving voor uw werknemers waarin zij kunnen excelleren vereist, kan deze alleen succesvol worden gerealiseerd indien men van de juiste technologie is voorzien. Dergelijke technologie vergt echter investeringen waarvoor niet altijd budgetten beschikbaar zijn.

Instellingen die zich actief toeleggen op het creëren van een goede en onderscheidende  klantbeleving blijken in het algemeen aanzienlijk beter te presteren dan hun concurrenten die customer experience als een zichzelf vervullende bijzaak zien.

In sommige branches, waar de concurrentie moordend kan zijn, is een goed doordachte strategie op dit vlak tegenwoordig geen optie meer maar eerder een noodzaak om op de lange termijn te kunnen overleven. De detailhandel is hier een goed voorbeeld van. In vele gevallen vormt het inzetten van de nieuwste technologie – bijvoorbeeld door IoT-oplossingen – hierop het antwoord.

Door gebruik te maken van gegevens die zijn verkregen door een combinatie van AV-apparatuur, sociale media en mobile devices onstaat een ultieme klantbeleving, waardoor het gedrag van de consument beter is te voorspellen en vervolgens kan worden ingespeeld op diens wensen.

Onderzoek toont aan dat bedrijven die dergelijke tools op een creatieve manier voor het real-time personaliseren van klantervaringen inzetten 50 procent meer kans blijken te hebben om hun bedrijfsdoelstellingen te overtreffen.

3. Processen

Tot slot zijn er de processen die dienen te worden ingericht om de beoogde customer experience te realiseren. Processen impliceren interactie tussen de werknemers en de technologie waarmee de samenhang tussen ‘people, process en technology’ nog eens wordt benadrukt.

De menselijke factor wordt in het algemeen als het grootste risico voor cybercriminaliteit gezien. Om dergelijke risico’s af te dekken is het echter van groot belang om alle devices die aan het netwerk hangen goed te kunnen monitoren. Immers, indien men niet weet welke devices toegang hebben tot het bedrijfsnetwerk kan men deze ook niet afdoende beveiligen.

Dit maakt het hebben van een asset management systeem misschien wel een even grote prioriteit als het trainen van de werknemers op het gebied van datasecurity.

De eerste stap naar een succesvolle digitale transformatie

Zoals eerder vermeld is een digitale transformatie geen doel op zich maar een doorlopende ontwikkeling. Een continue veranderende klantbehoefte vraagt namelijk om flexibiliteit die echter onvoldoende kan worden geboden bij traditionele financieringsmodellen.

Om continue op veranderende klantbehoeften in te kunnen spelen is het belangrijk dat de organisatie flexibel is: het moet kunnen investeren in nieuwe beschikbare technologieën maar het moet er anderzijds ook voor zorgen dat de medewerkers deze veranderingen en technologieën omarmen. Toch blijkt dit in de praktijk erg lastig.

Waarbij de culturele weerstand van medewerkers een belangrijke uitdaging is in de digitale transformatie, hebben wij ons verder toegespitst op het investeren in nieuwe technologieën. In de whitepaper Overwegingen voor een IT-vernieuwingsstrategie leest u meer over het belang van een goed doordachte en flexibele IT-vernieuwingsstrategie. Het wordt door vele organisaties gekenmerkt als de hoeksteen van een succesvolle digitale transformatie.

Whitepaper overwegingen IT-vernieuwingsstrategie
Overwegingen voor een IT-vernieuwingsstrategie
Deze whitepaper is ervoor bedoeld om organisaties te ondersteunen bij het kiezen van een goed doordachte IT vernieuwings- en financieringsstrategie.

Anderen bekeken ook:

Benieuwd wat IT-vernieuwing voor uw organisatie zou betekenen?

Download dan de whitepaper ‘Overwegingen voor een IT-vernieuwingsstrategie’
Whitepaper it vernieuwingsstrategie
IT-equipment

Meer van dit soort artikelen ontvangen?

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief en krijg van Bram de laatste kennisartikelen, klantverhalen en leveranciersverhalen als eerste in uw inbox.

Wegens hemelvaart zijn wij op donderdag 9 mei en vrijdag 10 mei gesloten.