Ma – vrij 08:30 – 17:30

Hardware as a Service (HaaS)

Er zijn hedendaags steeds meer ‘as a Service’ modellen in omloop. Daarom zal de term ‘servitization’ u waarschijnlijk ook niet onbekend zijn. Spotify, Netflix, Swapfiets en andere abonnementsmodellen worden hiervoor vaak als voorbeeld gebruikt. In dit kennisbank artikel zoomen we verder in op een abonnementsmodel voor digitale apparatuur: Hardware as a Service.

In dit artikel

Inhoudsopgave

Wat is Hardware as a Service HaaS

Wat is Hardware as a Service (HaaS)?

Hardware as a Service (HaaS) is een inkoopmodel vergelijkbaar met huur waarbij, tegen betaling van een vast periodiek bedrag, IT-apparatuur ter beschikking wordt gesteld voorzien van een scala aan additionele diensten die er op zijn geënt om gedurende een vooraf overeengekomen gebruiksperiode een goed werkend device te waarborgen. Vaak zijn in een operationele leaseovereenkomst de financiële- en algemene afspraken voor het gebruik van de hardware vastgelegd. Daarnaast zijn in een Service Level Agreement (SLA) alle rechten en plichten van zowel de leverancier als de klant voor diverse aan de hardware gerelateerde diensten gedefinieerd. Hierbij kan worden gedacht aan afspraken over preparatie, uitgifte, verzekering, reparatie c.q. vervanging bij defect, retourname en dataverwijdering. Inclusief een gestroomlijnd proces om de voorgenoemde diensten optimaal te kunnen faciliteren.

Hardware, leasing en IT-lifecycle diensten

Er zijn vele organisaties die Hardware as a Service als concept aanbieden. Echter, vele organisaties geven een eigen definitie aan het concept. Om het voor u te verduidelijken, hebben wij het HaaS-model opgesplitst in de onderdelen die van cruciaal belang zijn om een compleet HaaS-model aan te kunnen bieden. Dit betreft de hardware, leasing en IT lifecycle diensten (services) die gezamenlijk worden vastgelegd in een of meerdere overeenkomsten.

1. Hardware

Het klinkt wellicht enigszins voor de hand liggend maar zonder hardware geen HaaS-model. Hardware vormt per slot van rekening het fysieke product waar de dienstverlening omheen wordt geleverd. Vaak bestaat de hardware uit desktops, laptops, tablets, smartphones, kassasystemen of audiovisuele apparatuur. De naam van het as a Service model wordt in vele gevallen aangepast aan het type apparatuur.

De meest gangbare vormen van Hardware as a Service zijn: Device as a Service (DaaS), PC as a Service (PCaaS), IT as a Service (ITaaS) en AV as a Service (AVaaS) met in beginsel als enig verschil de aard van de hardware.

2. Leasing

Omdat het uitgangspunt van een As a Service model gebruik is in plaats van bezit dient de hardware op de één of andere manier gefinancierd te worden. Vanwege diverse voordelen, waarvan de meest in het oog springende de restwaarde is die op voorhand op de hardware wordt ingenomen, vormt operational lease de meest geijkte financieringsvorm die hiervoor wordt gehanteerd.

whitepaper ict lease
ICT-Lease onder het vergrootglas
In deze whitepaper wordt ICT-Lease van verschillende kanten belicht zodat u zelf de afweging kunt maken of het verstandig is om als organisatie devices te leasen of te kopen.

 

3. IT-lifecycle diensten

De derde bouwsteen van een As a Service propositie is tevens het meest kenmerkende onderdeel. Deze bestaat uit een scala van additionele diensten die er op zijn geënt om gedurende een vooraf overeengekomen gebruiksperiode een goed werkend device te kunnen faciliteren. Het waarborgen van een dergelijk proces noemen wij IT-lifecycle management. Bij de hiervoor bedoelde additionele diensten kunnen we onder andere denken aan preparatie, uitgifte, verzekering, reparatie c.q. vervanging bij defect, retourname en dataverwijdering.

De levenscyclus van IT-apparatuur

De levenscyclus van IT-apparatuur kan worden opgesplitst in drie fasen: de voorbereidende fase (IT inkopen), de gebruiksfase  (IT managen) en de End-of-Life fase (IT vernieuwen). Iedere fase van de levenscyclus omvat weer andere diensten waarvan in de onderstaande tabel voorbeelden zijn weergegeven.

Voorbereidende fase Inventarisatie Preparatie Uitrol
Gebruiksfase Asset management Contract management Reparatie & onderhoud
End-of-Life fase Ophalen en afvoeren Dataverwijdering Opnieuw inzetten of recyclen

*Gedurende de hele lifecycle is er vaak een portaal beschikbaar waarin bovenstaande onderdelen gemanaged kunnen worden.

Uiteraard kunnen er meer services worden geleverd gedurende de levenscyclus van de devices. Dit is afhankelijk van wat de dienstverlenende partij kan bieden en wat er wordt vastgelegd in de overeenkomst met de afnemer.

Ofschoon alle voorgenoemde afzonderlijke componenten in theorie samengevoegd een HaaS propositie vormen blijkt in de praktijk een asset managementportal waarop zowel mutaties als de operationele- en financiële gegevens van ieder device worden bijgehouden onontbeerlijk. Mits voorzien van een dergelijke portal wordt bij een volwaardige HaaS-oplossing dus niet alleen functionaliteit van een device gegarandeerd maar wordt een heel proces omtrent de gebruikscyclus van apparatuur gewaarborgd.

Hardware financieren of kopen, wat is voordeliger?

Hardware financieren uit eigen middelen is voor vele organisaties doorgaans de oude vertrouwde weg. “Het gaat toch goed zoals het nu gaat? Waarom veranderen?”, is een vraag die vaak deze keuze impliceert. Toch maken steeds meer organisaties de afweging tussen ‘betalen voor het gebruik’ of het ‘kopen’ van de hardware. Hier zijn vele redenen voor te bedenken. Om een goede afweging te kunnen maken heeft ProfLease een whitepaper uitgebracht waarin de vergelijking wordt gemaakt tussen de kosten bij het financieren van de hardware of het kopen ervan. Afhankelijk van hoe uw huidige IT-vernieuwingsstrategie eruit ziet, weet u met behulp van dit whitepaper of u nog op kosten kunt besparen.

Total Cost of Ownership ICT kopen of financieren - whitepaper
Total Cost of Ownership: ICT kopen of financieren?
ICT kopen of financieren? Devices zo lang mogelijk inzetten of tijdig vernieuwen? Ontdek of u nog kunt besparen op de de Total Cost of Ownership.

 

Hardware as a Service vs. Hardware kopen

Tot slot vindt u in onderstaande tabel een vergelijk tussen een Hardware as a Service model en een model waarbij u hardware uit eigen middelen financiert.

Hardware kopen Hardware as a Service
Juridisch eigendom van de apparatuur Bij de afnemer. Bij de leverancier of dienstverlener.
Investeringskosten Hoge investeringskosten. Geen investeringskosten, maar een vast bedrag per maand.
Gebruiksperiode Veelal een gebruiksperiode langer dan de economische levensduur van een device (de technische levensduur). Een looptijd die aansluit bij de economische levensduur van een device.
Vernieuwingsmoment Veelal reactief: vaak door budgettaire beperkingen pas kunnen vernieuwen als de apparatuur stuk gaat of niet meer werkt. Proactief: mogelijkheid om te vernieuwen voordat het stuk gaat, trager wordt of niet meer aansluit bij essentiële software.
(Restwaarde)risico Bij de afnemer. Bij de leverancier of dienstverlener.
Werkdruk ICT-team Hogere werkdruk ICT-team. Lagere werkdruk ICT-team.
Transparantie in kosten Moeilijk te budgetteren, weinig transparantie in kosten. Gemakkelijk budgetteren, uitstekende transparantie in kosten.
Vernieuwingsbeleid Vaak geen vernieuwingsbeleid aanwezig. Een vernieuwingsbeleid is aanwezig.
Op- en afschalen Op- en afschalen is moeilijker, omdat geld vast zit in de hardware. Voorbeeld: als een desktop over 5 jaar wordt afgeschreven wordt deze niet na 3 jaar al vervangen. Op- en afschalen is mogelijk, omdat de leverancier of dienstverlener restwaardeposities inneemt.

Anderen bekeken ook:

Alles weten over het leasen van digitale apparatuur?

Wij hebben het van A tot Z voor u uitgezocht in de whitepaper ‘ICT-Lease onder het vergrootglas’.

whitepaper ict lease
IT-equipment

Meer van dit soort artikelen ontvangen?

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief en krijg van Bram de laatste kennisartikelen, klantverhalen en leveranciersverhalen als eerste in uw inbox.

Wegens hemelvaart zijn wij op donderdag 18 mei en vrijdag 19 mei gesloten.